96 Phạm Văn Đồng , P Vỹ Dạ, TP Huế, TT Huế.

Thời gian làm việc

Cửa hàng mở cửa từ Thứ 2 đến CN

Giờ mở cửa từ 7h – 12h sáng đến 14h – 18h30

Liên Hệ với chúng tôi Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các hồ sơ bắt buộc được đánh dấu *